Zajęcia dedykowane dla dzieci 4-6 lat.

Zajęcia plastyczno-taneczne dla dzieci opierać się będą na twórczej i kreatywnej pracy przy użyciu metod działania z ruchem, choreografią, muzyką i rytmem, a ich dopełnienie stanowić będą zadania plastyczne wykonywane w różnych technikach. Obie dziedziny wykorzystywane będą do wzajemnej inspiracji oraz stanowić będą bazę do dalszej pracy twórczej. Zadania realizowane na zajęciach będą miały na celu pobudzenie kreatywności i wyobraźni, pracę nad muzykalnością, koordynacją i sprawnością poprzez zabawę i działania twórcze.

NOWOŚĆ w Szkole Tańca Poezja!