Portfolio

Portfolio

Monika
SEXY DANCE

Absolwentka PWSZ w Lesznie na kierunku "wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną". Magister na kierunku zarządzanie.
Kursy i szkolenia: Instruktor Fitness, Szkolenie Maraton Mini Disco, Animator zabaw dziecięcych, Wychowawca i opiekun wypoczynku, Kierownik i Opiekun wypocznku.
Z tańcem związana od najmłodszych lat, uprawia taniec towarzyski, czynna tancerka biorąca udział w licznych turniejach tańca na terenie całego kraju. Członek Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Fascynują ją tańce latynoamerykańskie.
Prowadzi Sexy dance dla Pań.